Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Burmistrz Bolkowa
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 na terenie gminy Bolków zadania publicznego pod nazwą „V Bieg z Zamkiem w tle” .

Szczegóły w załączniku do zarządzenia nr 38/2020

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.